W dniach 8 – 9 października 2021 r. W Domu Macierzystym Księży Sercanów w Krakowie – Płaszowie (Domus Mater) odbyła się konferencja duszpastersko- pastoralna pt. „Cywilizacja Serca Jezusowego duszach i społeczeństwie”

Całość wystąpień do odsłuchania na stronie Radia Profeto

1. dzień konferencji

2. dzień konferencji

Konferencja ta zainaugurowała działalność Sercańskiego Centrum Duchowości. Centrum to pragnie szerzyć Kult Najświętszego Serca Jezusowego. Jako Księża Sercanie, poprzez działalność tego Sercańskiego Centrum  Duchowości, chcemy kontynuować to co dokonało się w czasie Aktu oddania Narodu Polskiego NSPJ,  którego dokonał Episkopat Polski 11 czerwca 2021 w Bazylice OO. Jezuitów w Krakowie.

Rozpoczynając tę Konferencję Ks. Prowincjał  Zgromadzenia Księży Sercanów zaznaczył, że tematyką dotykać będziemy istoty chrześcijaństwa, które często wraca do słów zapisanych przez św. Jana: „Bóg jest Miłością”. Zaproszony O. Prowincjał Jarosław Paszyński z Zakonu Ojców Jezuitów zwrócił uwagę na trzy ważne elementy Kultu: adorację, komunię i zadośćuczynienie. Bez tych elementów nie ma prawdziwej czci dla Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wygłoszone referaty przed południem miały wspólny temat: Poznać, aby doświadczyć”

Ks. Stanisław Gruca SCJ wskazał, że istotą duchowości Serca Jezusowego, jest Bóg, który kocha bezwarunkowo, bo nie może inaczej, bo taka jest istota Miłości.

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ przypomniał o historii poświęcenia Polski Sercu Pana Jezusa i pytając o to co dalej – wskazał, że konieczne jest teraz życie społeczne oparte na miłości, że duchowość i wrażliwość społeczna muszą iść w parze. Konieczne jest odbudowywanie tego wszystkiego co niszczy grzech, a więc konieczne jest wynagrodzenie. Apelował dalej, aby szerzyć ten kult, bo on wciąż jest aktualny i co więcej konieczny dla odrodzenia religijnego. Aby to uczynić należy nieustannie wracać do źródeł tego kultu.

O. Robert Więcek SJ zaznaczył, że najpierw należy budować cywilizację miłości w swoim sercu a potem w społeczeństwie. Oznacza to odkrycie, że Jezus pierwszy dla nas poświęcił Swe życie. Prowadzi to do wniosku, by Go kochać bardziej i głębiej. Akt osobistego oddania ma być budowany na świadomości, że Jezus osobiście wychodzi do mnie i czeka na moją odpowiedź miłości. Część przedpołudniową zakończono adoracją Najświętszego Sakramentu.

Po południu skupiono się na praktyce duszpasterskiej. Pytano jak serce człowieka trwając przy Sercu Jezusa ma realizować tę Miłość.

Ks. Damian Płatek SCJ podał w swoim wystąpieniu program duchowy, jaki chce realizować Sercańskie Centrum Duchowości. Będzie to droga prowadząca od grzechu do wolności. To kerygmat chrześcijański głoszony przez Kościół, w który został wpisany akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusowemu. To co zranił grzech leczy łaska spowiedzi i umacnia Eucharystia. Najpierw jednak musi być diagnoza, rachunek sumienia, przyznanie się do zła i poprzez żal doskonały osobisty powrót do Jezusa i decyzja, że to On jest Panem mego życia, Jemu osobiście poświęcam się i oddaję.

Sercańskie Centrum Duchowości zachęcając do kontynuacji tego czego inspiracją był Akt Poświęcenia Narodu 12 czerwca 2021 w Bazylice Ojców Jezuitów proponuje po pierwsze skoncentrowanie się na praktyce I Piątków miesiąca.  Ks. Witold Januś SCJ omówił materiały duszpasterskie na ten temat, które będą rozsyłane do Wydziałów Duszpasterskich Kurii Diecezjalnych, jak i do  zainteresowanych duszpasterzy. Planowany jest także program dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św., gdyż to od nich zaczyna się zazwyczaj praktyka uczestnictwa w tym nabożeństwie.

Ks. Gabriel Pisarek SCJ pokazał jak ważne są rekolekcje parafialne i stacjonarne, rekolekcje dla świeckich i duchownych osób. One bowiem przygotowują najlepiej do osobistego oddania się Sercu Jezusa. Pokazał to na przykładzie Aktu osobistego oddania się wg. św. Małgorzaty Marii.

Intensywny dzień konferencyjny zakończyła Msza św. w Bazylice Serca Jezusowego, gdzie bardzo gościnnie przyjęli obradujących Ojcowie Jezuici.

Drugi dzień skoncentrował  się na  wymiarze społecznym duchowości Serca Jezusowego.

Ks. Włodzimierz Płatek ukazał ideał rodziny, jako zjednoczenie serc. Pokazał jak daleko od tego ideału odchodzi współczesna rodzina, jak daleki to ideał dla przygotowujących się do małżeństwa. Zasugerował, aby duszpasterstwo narzeczonych i małżeństw oprzeć na tym kerygmacie, który w czasie konferencji jest omawiany.

Ks. Przemysław Król SCJ wskazał jak w duszpasterstwie pracodawców i przedsiębiorców idea miłości i sprawiedliwości społecznej, którą żył Ojciec Założyciel Księży Sercanów -  Jan Leon Dehon jest akcentowana tak w stosunku do tych, którzy pracują, jak i do tych, którzy pracę ofiarują innym.

Z kolei Ks. Piotr Chmielecki SCJ przybliżył ideę pomocy misjom. Ideę, która płynie z potrzeby serca zatroskanego o innych, którzy cierpią na brak najbardziej podstawowych dóbr materialnych, jak woda, mieszkanie itd. Idea ta skoncentrowana jest wokół krzyżyka sercańskiego.

Konferencję zakończono Mszą św. W Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. Było to zarazem tradycyjne doroczne spotkanie Prowincji Polskiej Księży Sercanów przy Maryi, która pod Swoim Sercem kształtowała Serce Jezusa.

Sercańskie Centrum Duchowości zaprasza wszystkie środowiska, zgromadzenia zakonne, ruchy i wspólnoty, które skoncentrowane są na Sercu Pana Jezusa, do wzajemnej otwartości na siebie i do współpracy. Konferencja pastoralna poświęcona duchowości Serca Jezusowego będzie organizowana każdego roku.   

ks. Wiesław Pietrzak SCJ