Nowy rok to dla wielu z nas okazja do obrania nowych celów. Postanawiamy sobie, że chcemy zmienić coś w naszym dotychczasowym życiu. Człowiek wierzący stale czyni takie postanowienia, a jednym z nich jest postanowienie szukania Boga.

 Poniżej do pobrania najnowszy zeszyt duszpasterski: